ÜRÜNLER

img
Aracınızın kaza sonucunda üçüncü şahıslara vereceği maddi ve/veya bedeni zararlarda sizi poliçede belirtilen teminat limitlerine kadar...
img
Evinizi ve eşyalarınızı yangından hırsızlığa, depremden su baskını ve teröre kadar birçok riske karşı güvence...
img
Hastalık veya kaza sonucu oluşan maddi giderlerinizi karşılayan bir sigortadır. Yurtiçinde ve yurtdışında oluşan sağlık giderleri poliçe özel ve genel ...
img
Bina ve işyerinde bulunan emtia, demirbaş, makine ve elektronik cihazlara kadar tüm varlıklarınızı, işyeriniz ile ilgili olarak müşteri ve çalışanlara karşı...
img
Kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi masrafları güvence altına alınmaktadır. Ferdi Kaza sigortası kapsamında geleneksel...
img
Yurt içi ve yurt dışı her çeşit nakil aracı ile taşınan yükün; nakli esnasında araç kullanan kişilerden yükleme-boşaltma araçlarının sebep olduğu...
img
Doğalgaz bina iç tesisatı proje/yapım/dönüşüm montajı hizmetleri ve bir yıllık kullanım süresinde toplam 15 ay içerisinde sigorta ettirenin...
img
Sigorta süresi içinde meydana gelebilecek bir olay neticesinde üçüncü şahısların ölümleri veya bedeni ve maddi kayıpları nedeniyle sigortalının...