FERDİ KAZA SİGORTALARI

img
img
img
FERDİ KAZA SİGORTALARI

Kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi masrafları güvence altına alınmaktadır. Ferdi Kaza sigortası kapsamında geleneksel ferdi kaza ürünü dışında aşağıda bulunan ürünler sunulmaktadır.

FERDİ KAZA PLUS SİGORTASI

Geleneksel Ferdi Kaza teminatlarına ek olarak; Üçüncü Şahıslara, ihmal veya tedbirsiz davranışlar sonucu verilebilecek maddi ve bedeni zararlara karşı Bireysel Sorumluluk Teminatı ve aşağıda sunulan Asistans Hizmetleri’nden faydalanabilirsiniz.


Diş Sağlığı Paketi

Yılda bir defa aşağıdaki hizmetlerden faydalanabilir, diğer tetkik ve tedavilerinden ise TDB asgari fiyat tarifesi üzerinden hizmet alınabilir
■ Diş Röntgen Filmi (Periapikal-Tek Diş)
■ Diş Hekimi Muayenesi

Göz Sağlığı Paketi

Poliçe dönemleri boyunca sınırsız olarak aşağıda ki hizmetlerden indirimli olarak faydalanabilir.
■ Göz Katarakt Muayenesi (yılda bir defa ücretiz)
■ Muayene dışındaki, göz sağlığına ilişkin tüm tetkik, tedavi ve ameliyatlar
■ Anlaşmalı optik mağazalarından yapılacak alışverişler

Yol Yardım Hizmetleri

■ Çekme (kaza) yılda 2 defa (limitler: Paket:1 1.000.-TL / Paket2 1.500.-TL / Paket3 2.000.-TL)    
■ Çekme (arıza) yılda 1 defa (limitler: Paket:1 1.000.-TL / Paket2 1.500.-TL / Paket3 2.000.-TL)
■ Vinçle Kurtarma 800.-TL
■ Benzin Bitmesi 400.-TL (en yakın benzin istasyonuna)
■ Çilingir (Oto Kapı Kilit) Hizmeti 400.-TL
■ Patlayan Lastiğin Değiştirilmesi 400 TL (en yakın servise – lastik ücreti kapsam dışı)
■ Tıbbi Nakil ve/veya Geri Dönüş (en yakın hastane)
■ Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi / Organizasyon
■ Sigortalının Daimi İkametgahına doktor veya ambulans gönderme 200 TL/3 kez (Medline ile)

Ev Yardım Paketi

■ Tesisat 200.-TL / yılda 2 defa
■ Elektrik 200.-TL / yılda 2 defa
■ Anahtar 200.-TL / yılda 2 defa
■ Cam İşleri 200.-TL / yılda 2 defa
■ Profesyonel ev hizmetleri organize edilir

OKULA DEVAM EĞİTİM SİGORTASI

Sigortalı velinin kaza sonucu yaşamını kaybetmesi veya tam ve daimi sakat kalması halinde çocuğun eğitimine destek için her yıl başlangıçta belirlenen eğitim tutarının çocuğun okula devam etmesini sağlamak amacıyla ödenmesini içerir.

KAZA DESTEK SİGORTASI

Evde, işyerinde ya da sokakta karşılaşabileceğiniz olası risklere karşı; kaza sonucu yaşam kaybı, sakatlık, kırılma ve yanık riskleri güvence altına alınır.