NAKLİYAT SİGORTALARI

img
img
NAKLİYAT SİGORTALARI

EMTİA NAKLİYAT SİGORTASI

Yurt içi ve yurt dışı her çeşit nakil aracı ile taşınan yükün; nakli esnasında araç kullanan kişilerden yükleme-boşaltma araçlarının sebep olduğu kusurlara kadar tüm riskler güvence kapsamındadır.

Teminat Kapsamı

Geniş teminat (Enstitü yük klozları (A) kapsamındaki riskler) Nakil aracının taşıma esnasında dar teminata ilave olarak beklenmeyen bir olay neticesinde emtiada meydana gelebilecek her türlü hasar ve kayıplar teminat kapsamındadır.

Dar teminat (Kamyon klozu ve enstitü yük klozları (C) kapsamındaki riskler) Nakil aracının taşıma esnasında uğrayabileceği hasar neticesinde emtiada meydana gelebilecek hasarlar teminat kapsamındadır.

Tam ziya teminatı (Emtianın tamamen ziya olması hali) Nakil aracının fiilen ve tamamen zarara uğraması sonucu emtianın tamamen hasara uğraması teminat kapsamındadır.

TEKNE VE YAT SİGORTASI

Ticari veya özel amaçlı olarak kullanılan her türlü gezi teknesi; gövdesi, makineleri, servis botları, tekne ile alınıp satılan donanımı ile birlikte; denizde, çekek yerinde, çekek yerine çekilme, indirme sırasında ve yatma mahallinde karşılaşılacak tüm kazalara karşı teminat altındadır.i